ประวัติสถานีตำรวจภูธรเมืองตราด

สร้างขึ้นครั้งแรก  พ.ศ. 2459 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
ข้างศาลากลางจังหวัดตราด ตั้งอยู่เลขที่  13 ถนนสันติสุข 
ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด ปัจจุบันเป็นอาคารตึก 2 ชั้น
มีพื้นที่รวมกันประมาณ  2  ไร่