เพจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราด จว.ตราด

 

กิจกรรมของ สภ.เมืองตราด

12 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน
รอง ผบช.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.2 (บูรพา11)พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ตราด และ
พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตราด จว.ตราด พบ
พ.ต.อ.ชวลิต สุธรรมมาจารย์ ผกก.สภ.เมืองตราด
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตราด ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ชวลิต สุธรรมมาจารย์ ผกก.สภ.เมืองตราด,
พ.ต.ท.ประเสริฐ ฤทธิราช รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตราด
มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตราด
ที่ปฎิบัติหน้าที่บนสถานีและออกปฎิบัติหน้าที่นอกสถานี
ออกตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน พร้อมได้ประชาสัมพันธ์
QR-code ยิ้มแย้ม ตรวจสอบประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

9 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลฯ
โดยมี พ.ต.อ.ชวลิต สุธรรมมาจารย์ ผกก.สภ.เมืองตราด
นำข้าราชการตำรวจ , กต.ตร.สภ.เมืองตราด ให้การต้อนรับ
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คนเพื่อเป็นประโยชน์
ในการมุ่งแสวงหาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่

 

ติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)